مجموعه "ورزش و دانش" درگذشت استاد بهرام شفیع، ریاست فدراسیون هاکی و مجری برنامه قدیمی ورزش و مردم را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش و اهالی رسانه، تسلیت می‌گوید.

روحش شاد و یادش گرامی