ضمن تبریک روز ملی گردشگری ورزشی به تمام دوست داران ورزش و طبیعت؛ قابل ذکر است، بر طبق تصمیم هیات رئیسه انجمن گردشگری ورزشی و همچنین تصویب فدراسیون ورزش‌های همگانی در سال 1395، "سومین جمعه از مهر ماه هر سال" به عنوان روز ملی گردشگری ورزشی تعیین گردیده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی انجمن گردشگری ورزشی