سال 1397

08/22: پژوهشگاه علوم ورزشی میزبان عموم افراد در هفته ترویج علم

08/21: چهارمین همایش تخصصی ماساژ، برگزار می‌شود

08/19: راه‌اندازی نشریه انگلیسی پژوهشگاه علوم ورزشی

08/14: برگزاری سومین همایش پژوهش‌های نوین در علوم ورزشی و تربیت‌بدنی

08/06: برگزاری هفتمین کنگره علمی مدیریت ورزشی

08/01: برگزای اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

07/21: مسابقه عکاسی و پوستر گردشگری ورزشی