سال 1397

11/09: برگزاری سومین همایش ملی ورزش در کودکی

10/03: کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در تربیت‌بدنی برگزار می‌شود

09/20: برگزاری دوره بین‌المللی طراحی بازی‌ها و استعدادپروری ورزشی کودکان

09/18: دانشگاه علوم بهزیستی میزبان دوره تمرینات ورزشی در کودکان استثنائی

09/17: آیا ضربات وارده به سر بازیکنان فوتبال، تأثیر منفی بر مغز دارد؟

09/07: جذب دانشجویان دکترا در پژوهشگاه علوم ورزشی

08/29: تخفیف ویژه کتاب‌های گروه ورزشی انتشارات سمت در هفته کتاب

08/29: کنگره بین‌‌المللی فوتبال کلینیک با حمایت AFC برگزار می‌‌شود

08/22: پژوهشگاه علوم ورزشی میزبان عموم افراد در هفته ترویج علم

08/21: چهارمین همایش تخصصی ماساژ، برگزار می‌شود

08/19: راه‌اندازی نشریه انگلیسی پژوهشگاه علوم ورزشی

08/14: برگزاری سومین همایش پژوهش‌های نوین در علوم ورزشی و تربیت‌بدنی

08/06: برگزاری هفتمین کنگره علمی مدیریت ورزشی

08/01: برگزاری اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی

07/21: مسابقه عکاسی و پوستر گردشگری ورزشی