سال 1397

11/09: برگزاری سومین همایش ملی ورزش در کودکی

10/03: کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در تربیت‌بدنی برگزار می‌شود

09/20: برگزاری دوره بین‌المللی طراحی بازی‌ها و استعدادپروری ورزشی کودکان

09/18: دانشگاه علوم بهزیستی میزبان دوره تمرینات ورزشی در کودکان استثنائی

09/17: آیا ضربات وارده به سر بازیکنان فوتبال، تأثیر منفی بر مغز دارد؟