09/20: برگزاری دوره بین‌المللی طراحی بازی‌ها و استعدادپروری ورزشی کودکان

09/18: دانشگاه علوم بهزیستی میزبان دوره تمرینات ورزشی در کودکان استثنائی

09/17: آیا ضربات وارده به سر بازیکنان فوتبال، تأثیر منفی بر مغز دارد؟

09/07: جذب دانشجویان دکترا در پژوهشگاه علوم ورزشی

08/29: تخفیف ویژه کتاب‌های گروه ورزشی انتشارات سمت در هفته کتاب