10/10: رونمایی از سه طرح پژوهشی ورزشی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

10/10: گودی کمر؛ از علل ایجاد تا روش درمان

10/09: عضویت پژوهشگاه علوم ورزشی در کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت

10/09: الزامات طبیعت‌گردی با ماشین آفرود

10/09: فعالیت دوباره کمیسیون روان‌شناسی ورزشی در کمیته ملی المپیک