به گزارش "ورزش و دانش" و به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی" سومین دوره مسابقات دفاع 3 دقیقه‌ای پایان‌نامه‌های دانشجویی در 16 استان کشور و با همکاری 21 واحد سازمانی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.